Meisje van de bank

Het meisje van de bank.

 

Ze zat aan de andere kant van de tralies en ik nam haar nauwkeurig op, want ze was een mooie, jonge vrouw. Ik zat aan deze kant van het traliewerk en behalve door het metalen hekwerk werden we tevens gescheiden door een kogelvrij glas. En ondanks dat we elk aan een kant van de tralies zaten, hadden we minstens een ding gemeen: we waren beiden opgesloten. Ik had daar vrijwillig mee ingestemd en het meisje aan de andere kant was er toe verplicht, omdat ze daar werkte. We zaten namelijk in de kluis van een groot bankgebouw en de vrouw aan de andere kant was bankemployé’. Ze deed haast de hele tijd niets anders dan geld tellen en in bepaalde coupures verpakken.

 

Ik was er voor mijn baas - een notaris, die mij naar de bank had gestuurd om uit de privé kluis van het notariskantoor een aantal belangrijke documenten op te zoeken. Ik was in de bank naar de kelder, waar de kluis zich bevond, vergezeld door een bediende van de bank en we hadden samen, hij met zijn sleutel van de bank en ik met die van de notaris, de kluislade opgemaakt en ik had de verschillende mappen met papieren eruit gepakt. De bediende had mij naar een apart hoekje verwezen en toen ik goed en wel zat, kwam hij opeens weer bij me staan en vroeg of ik nog lang bezig was. Toen ik bevestigend antwoordde, zei hij dat ik of minimaal een uur daar moest blijven of binnen een kwartier moest vertrekken, want tussen 12 en half 1 ging de kluis op slot dankzij een tijdmechanisme. Toen ik vroeg of ik dan helemaal alleen achter bleef, wees hij op het meisje achter het getraliede glas en zei, dat zij zeker achter bleef.  Omdat ik verwachtte een hele tijd nodig te zijn, vertelde ik hem ook te willen blijven, want anders moest ik later op de dag nog een keer apart terug komen en daar had ik geen zin in en geen tijd voor. Zodoende bleef ik zitten en verdiepte me in mijn papieren. Even later kwam er nog iemand bij de kluisladen met dezelfde bankbediende, maar pal voor twaalf uur klonk er een soort gong en die persoon vertrok spoorslags. Meteen daarna ging de grote kluisdeur dicht en met drie stalen balken werd de enorme, massieve deur vergrendeld. Ik voelde toch wel iets van claustrofobie bij me opkomen, maar toen ik de jonge dame aan de andere kant onverstoorbaar haar werk zag doen, verdween dat akelige gevoel meteen en ik ging verder met het speuren door de papiermappen. 

 

Een tijdje later kreeg ik het gevoel geobserveerd te worden en ik keek op en zag, dat de jonge meid een boterham zat te eten, daarbij nippend aan een beker karnemelk. Ze zat inderdaad naar mij te kijken, maar toen mijn blik de hare kruiste, sloeg ze de ogen neer en wendde haar hoofd af. Wat was ze mooi.  Ze droeg een witte bloes, waar haar BH door heen te zien was en verder had ze een blauwe rok aan, waar een paar prachtig gevormde, zongebruinde kuiten onder vandaan kwamen. Ik keek naar haar lieve, ronde gezicht met haar mooie golvende lokken en zag, dat ze ondertussen een stuk komkommer aan het eten was. Mijn fantasie ging met me op de loop en ik stelde me voor, dat ze met de komkommer iets heel anders deed en tussen een paar andere lippen stak. Ze nam nog een hap en ontdekte mijn spiedende blik. Ik lachte naar haar en nu bleef ze mij aankijken en glimlachte terug. Ik likte langs mijn lippen, alsof ik wilde vragen of het lekker was, maar zij haalde de komkommer uit haar mond en likte op een hele sensuele manier langs haar eigen lippen alsof ze wilde aangeven, dat ze in stemming was. Het leek wel alsof ze op mijn volgende actie wachtte en ik deed alsof ik heel langzaam ook een stuk komkommer in mijn mond stak. Wat haar bedoeling was, weet ik niet, maar ze aapte mij precies na en stopte heel traag de komkommer terug in haar mond. Ze keek mij vragend aan en ik besloot het erop te wagen. Ik schudde van ten teken dat ze geen hap moest nemen en trok zogenaamd de komkommer terug om deze meteen weer naar binnen te steken. Ze volgde mijn bewegingen precies, zou ze wel door hebben dat ik een pijpbeweging maakte? Ik deed alsof ik snel de komkommer in en uit mijn mond bewoog en tot mijn grote verbazing deed ze mij precies na.  Ik kreeg er wel schik in en liet haar eerst de hele komkommer aflikken, daarna de komkommer weer een tijdje pijpen met haar wangen zo hol mogelijk en tenslotte haar lippen aflikken alsof ze het zeer lekker vond. Blijkbaar vond ze dat ook wel, maar mijn inspiratie was uitgeput en ik stopte met alle activiteiten, terwijl het er op leek alsof ze op mijn volgende actie zat te wachten om verder te kunnen genieten.

 

Ik keek het heel even aan en besloot om grof te worden. Ik pijpte zogenaamd de komkommer weer en knoopte het bovenste gedeelte van mijn bloes los om mijn hand naar binnen te laten glijden. Ze aapte me weer exact na en toen ik deed alsof ik een tiet vastpakte en deze ging masseren, haalde ze daadwerkelijk een borst tevoorschijn en streelde die intensief totdat haar tepel keihard was geworden. Ik liet haar hetzelfde doen bij haar andere borst en bemerkte, dat ik niet hoefde te spelen dat het aangename gevoelens opleverde, want ik hoorde haar door de kier aan de zijkant van het kogelvrije glas opgewonden zuchten. Ik liet zogenaamd de komkommer los, maar hield die wel in mijn mond en ging met de vrijgekomen hand naar mijn kruis. Ze herhaalde mijn bewegingen en begon over haar kut te wrijven.  Ik ging wijdbeens zitten en stak zogenaamd mijn hand onder de rok en ongegeneerd deed ze mij na. Ik liet haar vervolgens een vinger bij haar slip in steken en liet haar daarna zichzelf flink vingeren. Haar gekreun en geile zuchten waren duidelijk aan mijn kant te horen en door alle bezigheden knapte mijn pik zowat uit mijn broek. Met de hand, die de borsten masseerde liet ik haar de komkommer uit de mond halen en ermee over haar tieten wrijven. Toen haar memmen glommen van het komkommersap en het leek alsof ze een explosie voorbereidde in haar neukspleet, ging ik staan en trok fictief mijn slip uit.  Binnen een seconde lag haar slip daadwerkelijk op de grond en ik liet haar nu op het bureau plaatsnemen, zodat ik alles beter kon zien. Ik liet haar een zeer geile en uitdagende houding aannemen en kreeg het voor elkaar, dat ze haar rok opsloeg tot haar middel, zodat ik alles uitstekend kon waarnemen. Met de komkommer liet ik haar nog even haar tieten bewerken en haar klit vingeren.  Maar omdat het erop leek dat ze bijna klaar kwam, liet ik haar vinger achteruit gaan en even later zat ze zonder enige vorm van schroom haar eigen aars te vingeren. Ik vond dat ze nu wel een orgasme verdiend had en liet haar andere hand ook afdalen naar haar kruis. Ik maakte haar met mijn bewegingen duidelijk, dat ze de komkommer in haar kut moest stoppen en zonder dralen volgde ze mijn voorbeeld. Mijn zak stond op exploderen en ik kreeg ontzettend veel zin om mijn pik tevoorschijn te halen en me simultaan met haar een orgasme te bezorgen. Ik keek om me heen en zag bij de toegangsdeur van de ruimte waar zij zich bevond, een kier ter grootte van een brievenbus, waardoor ik een prima idee kreeg.

 

Het was een prachtig gezicht om die geile meid zichzelf klaar te zien maken met een stuk komkommer in haar kut en een snel bewegende vinger in d’r reet.  Met de duim van de hand, die de komkommer bediende, zag ze kans om haar eigen klit ook nog flink te prikkelen en al snel sloot ze haar dijen en drukte haar eigen hand bijkans plat als gevolg van een alles overweldigend hoogtepunt. Ze schokte wild heen en weer en kronkelde alle kanten op. Ze slaakte een zeer diepe zucht en tenslotte deed ze haar benen weer van elkaar. Ze trok de komkommer uit haar kut op mijn commando en ik zag, dat die glom van haar geile kutvocht. Dit deed mij verlangen om het stuk te kunnen opeten en ik wenkte haar naar de kier naast de toegangsdeur. Toen ik haar de beweging voordeed, stak ze de komkommer door de kier en ik liet haar op haar knieën zakken. Ik stopte de komkommer in mijn mond en haalde mijn keiharde pik uit zijn beknelde positie. Ze had al door wat mijn bedoeling was en opende haar lippen. Ik kon mijn pik net door de kier heen steken en snel hapte ze mijn lul op. Helaas kon ik niet ver in haar pijpende mond doordringen, maar haar zuigende bewegingen aan mijn eikel maakten mij stapeldol. Ik zoog met veel smaak haar kutgeil van de komkommer af en nam er een hap van. Het meisje zoog haar wangen hol en ik verloor mijn beheersing. Grommend en met een harde kreet spoot ik in haar mond en bewoog, zo goed en kwaad als het ging, een ietsje heen en weer. Sliert na sliert verdween in haar keelholte en ze slikte alles genietend door. Toen ik mij terugtrok en zij met tegenzin mijn pik moest laten glippen, waren we enkel en alleen nog met elkaar verbonden door een heel lange sliert, die gevormd was uit een mengsel van haar speeksel en mijn zaad. Ze stond op en veegde met de rug van haar hand haar gelaat schoon, waar ook het nodige sperma van af droop.

 

Opeens keek ze verschrikt omhoog en toen ik ontdekte waar ze heen keek, ontwaarde ik een kamera, waarmee de bewakingsdienst het hele bankgebouw en dus ook deze kluis, in de gaten hield. Ik stak mijn duim omhoog ten teken dat de meid grote klasse was en wilde haar toen bedanken, maar ze zat allang weer bij haar bureau zichzelf op te maken en had mij de rug toegekeerd. De jongens van de bewaking zullen zich wel prima vermaakt hebben en hadden nog nooit zo’n mooie voorstelling tijdens de lunchpauze gehad. Omdat ik begreep dat de situatie compromitterend was voor de jonge vrouw, besloot ik om de kluis te verlaten. Ik bracht mijn kleding in orde en haalde mijn papieren op. Ik zou het op kantoor wel verder uitzoeken en in de loop van de middag de stukken terugbrengen naar de kluis. Het was precies half een, zodat op dat moment er een zoemer ging en de vergrendeling van de kluis werd opgeheven. Ik tikte tegen het kogelvrije glas en zag een ietwat ontdane meid, die mij enigszins hulpeloos aan keek en duidelijk niet blij was met het feit, dat we de hele tijd te zien waren geweest. Ik blies haar een handkusje toe en haast verlegen zwaaide ze me gedag.

Snel verliet ik de bank en spoedde me terug naar het notariskantoor. Toen ik later die middag de stukken terug kwam brengen, was de mooie meid verdwenen.  Ik vroeg de begeleidende bankbediende waar ze was gebleven en hij vertelde, dat ze op staande voet ontslagen was, maar hij wist niet waarom. Hij vermoedde diefstal, want ze ging altijd met grote sommen geld om en dan was de verleiding natuurlijk wel erg groot. Ik vroeg of ik haar adres te weten kon komen, want zo’n lekkere meid kon ik toch onmogelijk laten lopen en hij zei, dat ik daar boven bij de ingang beter naar kon informeren, want daar hadden ze alle personeelsgegevens direct tot hun beschikking. Daarnaast voelde ik mij verplicht om haar te helpen, want mede door mijn schuld stond ze nu op straat. Snel legde ik alle papieren terug in de kluislade en volgde de employé naar boven. Tot mijn grote schrik was de informatiebalie bemand door: precies - een beveiligingsbeambte. Toen hij mij herkende van de middagpauze, kreeg hij een grote glimlach om zijn mond en vroeg: “wat kan Ik voor u doen? Als u hetzelfde als vanmiddag wilt, dan moet ik u teleurstellen, want dat doe Ik niet en de betrokken dame werkt hier niet meer”.  Met een rood hoofd vroeg ik naar haar adres en omdat ik naar zeggen van de veiligheidsman meegewerkt had aan zo’n mooie voorstelling, wilde hij mij die bij wijze van uitzondering geven, want normaal gesproken gaven ze dit soort informatie niet af.

 

‘s Avonds stond ik op de stoep van de meid, die mij tussen de middag zo heerlijk verwend had en aarzelend liet ze mij binnen. Ik kon zien, dat ze flink gehuild had en ik vroeg hoe ik haar kon helpen.  “Met een baan”, zei ze sip.

 

Een uur later waren haar tranen opgedroogd en had ik haar flink wat moed ingepraat. Toen er nog een uur verstreken was, lagen we uitgebreid te neuken en toen ik haar woning verliet, beloofde ik haar om alles goed te maken.  En het resultaat: ze werkt nu als financieel medewerkster bij ons notariskantoor en als klap op de vuurpijl gaan we volgende week in ondertrouw.

Maak een Gratis Website met JouwWeb