Een jonge meid kan duur uitpakken

Een jonge meid kan duur uitpakken.

 

“Toe dan, dieper! Nog dieper! Harder dan, nog harder!” Zuchtend en kreunend lag ze onder hem en hij voelde hoe ze allebei naar hun climax groeiden. Plotseling voelde hij zijn hoogtepunt komen en met een hevige explosie spoot hij met kracht zijn warme zaad in haar buik. Gillend en kreunend kwam zij onder hem klaar. Zij draaide met haar billen en spartelde hevig met haar benen terwijl ze haar tanden in zijn naakte schouder drukte en met haar vingernagels over zijn rug krabde.

 

Met gesloten ogen bleef hij op haar liggen en probeerde zijn ademhaling onder controle te krijgen. Het viel dan ook niet mee zo heftig te komen op zo’n jong grietje. Vooral niet als je de zestig al een poosje gepasseerd was. Hij kon onderhand haar grootvader wel zijn zo jong was ze nog. Ze had hem verteld dat ze achttien was maar hij had haar op zestien geschat. Het kon mijn kleindochter wel zijn dacht hij bij zichzelf en opeens schoot het door hem heen: als Marjan zijn kleindochter zoiets zou doen met een andere man!

 

Hij was pas een paar maanden gepensioneerd en wist eigenlijk met zijn tijd geen raad. Daarom had hij zich aangewend elke middag wat te gaan wandelen in het stadspark. En iedere middag ging hij dan op steeds hetzelfde bankje zitten. Dan kwam er een ander gepensioneerde oudere heer bij hem zitten en samen spraken ze over van alles en nog wat. Maar sinds een maand of drie kwam de andere man niet meer opdagen ‘s middags en zat hij moederziel alleen op het bankje een beetje te dutten en suffen. Tot na een dag of tien.

 

Toen bemerkte hij dat er bij zijn aankomst al iemand op de bank zat. Een meisje. Kennelijk een middelbare school meisje dat een vrije middag had. Tenminste, zoiets veronderstelde hij zo op het eerste gezicht. Hij begroette haar met een goedemiddag en vroeg of zij het goed vond dat hij op deze bank plaatsnaam. “Natuurlijk,” glimlachte ze en verdiepte zich weer in haar boek.

 

De volgende middag was zij er weer en de daaropvolgende dag ook. Langzamerhand raakten zij vertrouwd met elkaar en zij vertelde hem dat zij Anita heette, achttien jaar was en studente medicijnen. Hij op zijn beurt vertelde haar dat hij een gepensioneerd gemeenteambtenaar was en af en toe met zijn tijd geen raad wist. Zij raakten van lieverlee wat vertrouwelijker en het kwam zover, dat hij elke morgen ging verlangen naar de middag, wanneer hij haar zou ontmoeten in het park. Op een middag trof hij haar huilend aan en zij vertelde hem dat ze moeilijkheden had.

 

Ze was verloofd en haar verloofde had het uitgemaakt en dat vond zij verschrikkelijk. Ze scheen bijna ontroostbaar en vol medelijden en vertedering legde hij zijn hand op haar been, net beneden de zoom van haar minirokje. Hij troostte haar met zijn wijze, bezadigde woorden en hij merkte opeens hoe zij dichter tegen hem aan kwam zitten. Vooralsnog echter hadden zijn vaderlijke gevoelens de overhand en als een meevoelende, wijze vader sprak hij haar toe. Hij streek haar eens over de haren, haalde zijn schone zakdoek tevoorschijn, vouwde die uit en gaf hem haar. Zij kon dan tenminste haar tranen drogen. Half verdoofd van verdriet stond ze op en maakte aanstalten naar huis te gaan. “Mijn wagentje staat aan de rand van het park,” zei ze, nog nasnikkend.

 

Hij begeleidde haar naar de straat waar een kleine mini stond. “Zal ik maar rijden?” vroeg hij bezorgd. “Jij bent nog te zeer onder de indruk van je verdriet en als je je aandacht niet bij het stuur hebt, gebeuren er vast ongelukken.” Dankbaar keek ze hem aan. “Als u dat doen wilt,” zei ze glimlachend en gaf het adres op. Hij reed het kleine wagentje de stad door naar de buitenwijk en bemerkte dat ze in een leuke flat woonde.

 

Ik woon hier alleen, zei ze, toen ze uitstapten, nadat hij het autootje op de parkeerplaats gezet had. “Heeft u misschien trek in een kopje koffie, of iets anders?” “Nou, als het niet teveel moeite is, dan graag,” antwoordde hij en volgde haar naar de ingang van de flat. Ze gingen met de lift naar de eerste etage en even later betrad hij haar flatje. Nieuwsgierig keek hij in het rond en hij vond dat het er aardig uitzag. “Ja, ik krijg nogal een ruim maandgeld van mijn ouders en zij betalen ook de huur van dit flatje, dan kan ik me zonder zorg aan de studie wijden.” Hij knikte begrijpend en ging in een klein rotan fauteuiltje zitten. Zij liep naar het keukentje en kwam even later terug met een blad waarop enkele glazen.

 

“Wilt u sherry?” vroeg ze. “Of heb u liever wat anders?” “Welnee, lief kind,” antwoordde hij lachend, “een droge sherry vind ik uitstekend.” Hoe het precies allemaal gegaan was... hij zou het onmogelijk kunnen navertellen. Maar op een gegeven moment bemerkte hij dat zij op zijn schoot zat en hij haar dijen streelde, terwijl zij met haar kleine handen in zijn broek friemelde.

 

“Toe, doe het nu?” smeekte ze fluisterend in zijn oor terwijl ze hem hartstochtelijk kuste. “Geef het me nu, ik wil het zo graag!” Ze klom van zijn schoot en begon zich geraffineerd te ontkleden. Even later stond ze in heel haar glorieuze naaktheid voor hem en bemerkte hij dat hij toch niet zo oud was als hij wel gedacht had. Ze knielde voor hem neer, maakte zijn broek open en haalde zijn al stijf geworden apparaat te voorschijn. Zachtjes nam ze het in haar mond en bewerkte het met haar tong. Hij voelde de warmte en de spanning opstijgen vanuit zijn lendenen. Zachtjes trok hij haar omhoog, ontdeed zich van zijn kleren en trok haar toen over zich heen.

 

Met zijn tong begon hij haar heerlijke kutje te bewerken en al heel gauw bemerkte hij hoe zij begon te zuchten en te kreunen. “O,.,” hijgde ze, “wat doe je dat heerlijk, je maakt me helemaal dol,” Ondertussen bewerkte zij hem met haar lippen en haar tong en ook hij voelde de spanning in zich stijgen. Hevig kreunend en kronkelend bemerkte hij hoe zij klaar kwam. Het heerlijke vocht stroomde vanuit haar kutje langs zijn kin en zijn mond en hij genoot volop van haar. “Nu moetje me echt neuken,” zei ze, terwijl ze opstond en hem van de bank trok, Met gespreide benen ging zij vervolgens liggen en trok hem over zich heen. “Toe nou,” smeekte. “Steek ‘m er nu in. Maak me nou lekker klaar met je lul.”

 

Hij had nooit kunnen vermoeden, dat het zo heerlijk was met haar. Zij klemde haar dijen om zijn lendenen en bewerkte zijn rug met haar nagels. Hij voelde de spieren van haar kutje rondom zijn steeds stijver wordende paal gespannen en bemerkte hoe zij ritmies met hem mee bewoog. Steeds heviger werd de spanning en steeds groter voelde hij zich in haar. Hijgend en steunend lag ze onder hem en groeide naar haar klimaks. Kreunend en steunend, kronkelend en draaiend kwam zij onder hem klaar en het duurde niet lang of hij voelde zich in haar bulk openspatten. Zijn warme zaad spoot met kracht in haar onderlijf. “O, wat heerlijk,” zuchtte zij. “Wat kan jij lekker neuken. Mijn hele kutje staat in brand. O, wat ben je gloeiend heet.”

 

En vanaf die dag was zijn dagelijkse wandelingetje naar het park komen te vervallen en hiervoor in de plaats kwam een dagelijks bezoek aan haar flatje. Hij bracht bloemen en cadeautjes voor haar mee en iedere middag dronk hij thee met haar. Dat duurde nu al enkele maanden en in die tijd was hij een keer of vijf met haar naar bed geweest. Zo erg dikwijls kon hij het natuurlijk niet meer, maar elke keer als hij met haar op de bank lag, genoot hij van hun samenzijn.

 

Tot enkele dagen geleden.

Hij haalde ‘s morgens de post uit zijn brievenbus en bemerkte dat er een blanco, aan hem geadresseerde enveloppe bij zat. Nieuwsgierig maakte hij de brief open en wat hij toen las, vervulde hem met woede, met verbazing en ook een tikkeltje met angst. Het was een brief van haar en ze schreef hem dat zij dacht dat zij zwanger was. Dat kon, volgens haar, natuurlijk alleen maar het gevolg zijn van hun samenzijn.

 

Dezelfde middag sprak hij haar erover aan. Ze was heel anders dan normaal. “Wat denk je eraan te doen?” vroeg zij scherp. “Maar je hebt me altijd verteld dat je maatregelen getroffen hebt en dat je de pil innam,” verweerde hij zich. “Hoe kan het dan nu zo ver gekomen zijn?” “Je bent net als alle andere kerels,” zei ze hard. “Ze willen je neuken en als het dan raak is zijn ze niet thuis. Wat denk je er nu eigenlijk aan te doen.” “Ja ik weet het niet,” zei hij aarzelend.

 

“Nou dan weet ik het wel,” zei ze en stond op. Ze liep naar een kastje toe en trok de lade open ze haalde er een grote gele enveloppe uit en smeet die op zijn schoot. “Kijk zelf maar,” zei ze. Hij deed de enveloppe open en haalde er een aantal hoogglanzende foto’s uit. Vol ontsteltenis zag hij dat het foto s waren van hun samenzijn en dat ze er absoluut niet om logen. “Maar... maar hoe kan dat?” zei hij stamelend.

 

“Nogmaals wat ben je van plan er aan te doen?” vroeg ze hard en scherp. “Wanneer je geen antwoord geeft gaan al deze foto’s een dezer dagen naar je vrouw, je familie en al je verdere relaties. Je hebt me genoeg verteld om te weten wat ik er allemaal mee doen kan.” De schrik sloeg hem om het hart. “Maar dat kun je toch niet doen na alles wat we samen gehad hebben?” stamelde hij.

 

“O nee? Je moest eens weten wat ik allemaal doen kan. Jij neuken en de lol hebben en mij met de brokken laten zitten. Dat gaat niet vriend. Als je je lul ergens in wilt steken moet je de consequenties ook maar dragen.” “Maar eh, je bent toch geen hoer” zei hij aarzelend. Van een hoer kan je zoiets verwachten.

 

“Het is maar net hoe je het noemt. Ik heb allang geroken dat er bij jou wat te verdienen was. Alleen de manier waarop moest ik nog uitkienen maar dat kwam vanzelf wel je hebt me volgestopt en daar zal je nu voor dokken vriend. En anders...” Ze wees veel betekend naar de foto’s. Hij snapte het gebaar maar al te goed en begreep dat hij daar heel moeilijk onderuit kon komen. Voor geen geld ter wereld zou hij willen dat zijn vrouw en zijn verdere familie ervan op de hoogte werd gesteld. Zuchtend pakte hij zijn portefeuille en vroeg: “Nou hoeveel dan?”

 

“Nee zo gemakkelijk kom je er niet vanaf makker,” zei ze hatelijk. “Dacht je dat je er met een keer betalen vanaf kwam? Niks hoor! Je tekent hier dit papier waarin je verklaart met mij naar bed geweest te zijn en dat je je bewust bent van de gevolgen. En je verklaart dan tevens dat je mij elke maand een behoorlijke toelage geeft. Of anders weet morgen de hele stad van je avontuurtjes af.”

 

Zuchtend las hij het door haar opgestelde papier door en met tranen in zijn ogen ondertekende hij het. Haastig en bijna struikelend over zijn eigen voeten verliet hij daarna haar woning. Hij heeft haar nadien nooit meer teruggezien, maar trouw maakt hij elke maand de toelage over op het door haar opgegeven rekeningnummer.

 

Voortaan maakt hij weer elke dag zijn wandelingetje door het park. Maar als hij een bank ziet waarop een jong meisje zit loopt hij er in een grote boog omheen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb